از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید

  بسمه تعالی

اساسنامه انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران
فصل یکم ‐ کلیات ماده
١‐ هدف :
به استناد ماده ١٣١ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای »آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد
انجمن های صنفی و کانون های مربوط« مصوب هیئت محترم وزیران، تصویبنامه شماره ٩۵۵۶١٠/ت۴٩١۵۶ه مورخ ٢٢/٨/٩٨ هیئت محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمنهای صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانونهای مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می شود.
ماده٢‐ نام، حوزه جغرافیایی، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:
نام: انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران که در این اساسنامه به اختصار»انجمن صنفی« نامیده می شود.
حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی سراسر کشور جمهوری اسلامی است و اقامتگاه قانونی آن در استان تهران شهر تهران خیابان سمیه پلاک
٠۶٢ و پست الکترونیک آن این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تلفکس 02188808757 خواهد بود.

 

دریافت فایل کامل اساسنامه بصورت PFD

 

 

 

X

Right Click

No right click